საბაზისო მოდულები - Base Modules

საბაზისო მოდულების დანიშნულებაა იმ აუცილებელი უნარ-ჩვევების და ცოდნის სერტიფიცირება, რომელიც საჭიროა კომპიუტერთან მუშაობისათვის.


კომპიუტერის საფუძვლები
 - ეს მოდული შეგასწავლით ძირითად პრინციპებს და ცოდნას რომელიც უკავშირდება მოწყობილობების გამოყენებას, ფაილების შექმნას და მართვას, ქსელებსა და მონაცემთა უსაფრთხოებას.


ინტერნეტის საფუძვლები
 - ეს მოდული შეგასწავლით ძირითად პრინციპებს და უნარებს რომელიც უკავშირდება ინტერნეტ საიტების დათვალიერებას, ინფორმაციის ეფექტურად ძებნას, ონლაინ კომუნიკაციას და ელექტრონულ ფოსტას.


ტექსტური რედაქტორი 
– ეს მოდული შეგასწავლით ტექსტური რედაქტორის გამოყენებას რათა სრულფასოვნად შეასრულოთ ყოველდღიური ამოცანები, როგორებიცაა მაგალითად მცირე ზომის დოკუმენტების და წერილების შექმნა, ფორმატირება და ამობეჭდვა.


ელექტრონული ცხრილები
 – ეს მოდული შეგასწავლით ელექტრონული ცხრილების საფუძვლებს და ელ. ცხრილების პროგრამის გამოყენებას. ეს საშუალებას მოგცემთ შეასრულოთ სხვადასხვა სახის ამოცანები როგორებიცაა მონაცემების ფორმატირება, შეცვლა, სტანდარტული ფორმულების და ფუნქციების გამოყენება, დიაგრამების და გრაფიკების აგება.

სოციალური ქსელები

კომპანია

ECDL ავტორიზებული ტესტირების ცენტრი
შპს "ენებისა და ტურიზმის ცენტრი ჯორჯია"
www.ecdl.ge
© ყველა უფლება დაცულია.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43/1 (მ. დელისთან),
1 სართული, ოფისი 19.
ტელეფონი: +995 595 25 18 00
ელ.ფოსტა: info@ecdl.ge