მოდულები

ECDL/ICDL ახალი პროგრამის მიხედვით მოდულები დაიყო სამ ძირითად კატეგორიად: საბაზისო (Base) მოდულები, შუალედური (Intermediate) მოდულები და მაღალი დონის (Advanced) მოდულები.
თითოეული მოდული განსაზღვრავს ცოდნის გარკვეულ დონეს, რომელიც დადასტურებულია ტესტირების შედეგად. კადიდატებს შეუძლიათ ჩააბარონ ტესტი იმ მოდულებში, რომლებიც ყველაზე უკეთ შეესაბამება მათ საგანმანათლებლო თუ პროფესიულ მოთხოვნებს და ამის საფუძველზე შეადგინონ თავიანთი ECDL პროფილი.

იქნება ეს სკოლა, უნივერსიტეტი თუ სამუშაო ადგილი, ყველგან ECDL გთავაზობთ უნარ-ჩვევებს, რომლებიც აუცილებელია წარმატების მისაღწევად. ეს დიაპაზონი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი კატეგორია, გაიაროთ ტესტირება და შემდეგ გაიღრმავოთ თქვენი კომპიუტერული ცოდნა უფრო მაღალ დონეზე გადასვლის შედეგად. შექმენით თქვენი პროფილი მოახდინეთ საკუთარი კომპიუტერული ცოდნის სერტიფიცირება საერთაშორისო დონეზე, ისევე როგორც ეს უკვე გააკეთა 14 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მთელს მსოფლიოში.

საბაზისო მოდულები: შუალედური მოდულები: მაღალი დონის მოდულები:

სოციალური ქსელები

კომპანია

ECDL ავტორიზებული ტესტირების ცენტრი
შპს "ენებისა და ტურიზმის ცენტრი ჯორჯია"
www.ecdl.ge
© ყველა უფლება დაცულია.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43/1 (მ. დელისთან),
1 სართული, ოფისი 19.
ტელეფონი: +995 595 25 18 00
ელ.ფოსტა: info@ecdl.ge