ონლაინ კოლაბორაცია


modules

ამ მოდულში გადმოცემულია ძირითადი კონცეფციები და თეორიული მასალა, რომელიც უკავშირდება ონლაინ რეჟიმში კოლაბორაციის ხელსაწყოების გამოყენებას, როგორებიცაა: ონლაინ საცავი, რედაქტირების პროგრამები, კალენდრები, სოციალური ქსელები, ინტერნეტ შეხვედრები, ონლაინ სწავლება და მობილური ტექნოლოგია.

წარმატებულ კანდიდატს მოეთხოვება:

  • ესმოდეს ონლაინ კოლაბორაციის ხელსაწყოების და კომპიუტერული ღრუბელის ძირითადი პრინციპები.
  • შეეძლოს ონლაინ კოლაბორაციისთვის მომზადება - ანგარიშის გახსნა.
  • შეეძლოს ონლაინ საცავის და ინტერნეტის საშუალებით ფაილების რედაქტირების პროგრამების გამოყენება კოლაბორაციის მიზნით.
  • განახორციელოს კოლაბორაცია და ინტერაქტიული მოქმედებები სოციალური ქსელების, ბლოგების და ვიკის გამოყენებით.
  • დაგეგმოს და განახორციელოს ონლაინ რეჟიმში შეხვედრები, ასევე ისარგებლოს ონლაინ სწავლების გარემოთი.
  • ესმოდეს მობილური ტექნოლოგიის ძირითადი პრინციპები და შეეძლოს ისეთი სერვისების გამოყენება, როგორებიცაა ელ. ფოსტა, მობილური აპლიკაციები, სინქრონიზაცია.

იხილეთ სილაბუსი (PDF).

სოციალური ქსელები

კომპანია

ECDL ავტორიზებული ტესტირების ცენტრი
შპს "ენებისა და ტურიზმის ცენტრი ჯორჯია"
www.ecdl.ge
© ყველა უფლება დაცულია.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43/1 (მ. დელისთან),
1 სართული, ოფისი 19.
ტელეფონი: +995 595 25 18 00
ელ.ფოსტა: info@ecdl.ge