პრეზენტაციები


modules

წარმატებულ კანდიდატს მოეთხოვება:

  • პრეზენტაციის შექმნა და მისი შენახვა სხვადასხვა ფორმატში.
  • პროგრამაში ჩაშენებული ფუნქციების გამოყენება, მაგალითად დახმარების ფუნქციის გამოყენება პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით.
  • შეეძლოს პრეზენტაციის ჩვენების სხვადასხვა რეჟიმების გამოყენება, სლაიდის სტრუქტურის და დიზაინის შერჩევა.
  • შეეძლოს პრეზენტაციის ტექსტის შეყვანა, რედაქტირება და ფორმატირება. სლაიდის უნიკალური სათაურების შერჩევა კარგი პრაქტიკის გამოყენებით.
  • შეეძლოს დიაგრამების აგება, რედაქტირება და ფორმატირება მონაცემთა ვიზუალური წარმოდგენა/გამოსახვისათვის.
  • შეეძლოს სურათის გამოსახულების და დინამიური ობიექტების ჩამატება და რედაქტირება.
  • შეეძლოს პრეზენტაციაში ანიმაციის და სლაიდების გადასვლის ეფექტების გამოყენება, მართლწერის შემოწმება/ჩასწორება მანამდე, სანამ მოხდება პრეზენტაციის ამობეჭდვა და საბოლოო წარდგენა.

იხილეთ სილაბუსი (PDF).

სოციალური ქსელები

კომპანია

ECDL ავტორიზებული ტესტირების ცენტრი
შპს "ენებისა და ტურიზმის ცენტრი ჯორჯია"
www.ecdl.ge
© ყველა უფლება დაცულია.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43/1 (მ. დელისთან),
1 სართული, ოფისი 19.
ტელეფონი: +995 595 25 18 00
ელ.ფოსტა: info@ecdl.ge