ელექტრონული ცხრილები


modules

ამ მოდულში გადმოცემულია ძირითადი კონცეფციები და თეორიული მასალა, რომელიც უკავშირდება ელექტრონული ცხრილების საფუძვლების ცოდნას და ნაჩვენებია პროგრამის შესაძლებლობები – ელექტრონული ცხრილების გამოყენებით ზუსტი გამოთვლითი სამუშაოების შესრულება.

წარმატებულ კანდიდატს მოეთხოვება:

  • შეეძლოს ელექტრონულ ცხრილებთან მუშაობა და მათი შენახვა სხვადასხვა ფორმატში.
  • პროგრამაში ჩაშენებული ფუნქციების გამოყენება, მაგალითად დახმარების ფუნქციის გამოყენება პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით.
  • უჯრედში მონაცემების შეყვანა და სიების შექმნის კარგი პრაქტიკის გამოყენება. მონაცემების მონიშვნა, დალაგება, კოპირება, გადატანა და წაშლა.
  • შეეძლოს სამუშაო ფურცელში სვეტებისა და სტრიქონების რედაქტირება. სამუშაო ფურცლის კოპირება, გადატანა, სახელის გადარქმევა და წაშლა.
  • შეეძლოს მათემატიკური ფორმულების შექმნა ელექტრონული ცხრილების სტანდარული ფუნქციების გამოყენებით. ფორმულების შექმნის დროს კარგი პრაქტიკის გამოყენება და ფორმულაში მცდარი მონაცემების პოვნა.
  • შეეძლოს რიცხვითი და ტექსტური მონაცემების ფორმატირება.
  • შეეძლოს დიაგრამების შერჩევა, ჩასმა და ფორმატირება ინფორმაციის ეფექტურად ჩვენების მიზნით.
  • შეეძლოს ფურცლის პარამეტრების მომართვა, არსებული მონაცემების გადამოწმება და ჩასწორება, სანამ ელექტრონული ცხრილი საბოლოოდ ამოიბეჭდება.

იხილეთ სილაბუსი (PDF).

სოციალური ქსელები

კომპანია

ECDL ავტორიზებული ტესტირების ცენტრი
შპს "ენებისა და ტურიზმის ცენტრი ჯორჯია"
www.ecdl.ge
© ყველა უფლება დაცულია.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43/1 (მ. დელისთან),
1 სართული, ოფისი 19.
ტელეფონი: +995 595 25 18 00
ელ.ფოსტა: info@ecdl.ge