ტექსტური რედაქტორი


modules

წარმატებულ კანდიდატს მოეთხოვება:

  • მუშაობა დოკუმენტებთან და მათი შენახვა სხვადასხვა ფორმატში.
  • პროგრამაში ჩაშენებული დახმარების ფუნქციის გამოყენება პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით.
  • მცირე ზომის ტექსტური დოკუმენტების შექმნა და ფორმატირება.
  • შეეძლოს ფრაგმენტის კოპირება / გადატანა ერთი დოკუმენტის ფარგლებში და სხვა დოკუმენტში.
  • შეეძლოს ცხრილის, სურათების, ნახაზების და სხვადასხვა ტიპის ობიექტების ჩასმა დოკუმენტში.
  • დოკუმენტის მომზადება ელ. ფოსტით გასაგზავნად.
  • შეეძლოს გვერდის პარამეტრების მომართვა, ორთოგრაფიული შეცდომების შესწორება და ამობეჭდვა.

იხილეთ სილაბუსი (PDF).

სოციალური ქსელები

კომპანია

ECDL ავტორიზებული ტესტირების ცენტრი
შპს "ენებისა და ტურიზმის ცენტრი ჯორჯია"
www.ecdl.ge
© ყველა უფლება დაცულია.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 43/1 (მ. დელისთან),
1 სართული, ოფისი 19.
ტელეფონი: +995 595 25 18 00
ელ.ფოსტა: info@ecdl.ge